Zapraszamy do „otwarcia teatru w poniedziałek”

Chcemy otworzyć teatr dla uczniów szkół podstawowych, a szczególnie gimnazjalnych, właśnie w poniedziałek 10 listopada 2014 r. Projekt ma za zadania spotkanie dwóch światów: uczniów oraz teatru w przestrzeni Fundacji Malta.

Najważniejszym wydarzeniem projektu jest debata (10.00 – 11.30), której celem jest przede wszystkim oddanie głosu dzieciom i młodzieży gimnazjalnej , rodzicom i nauczycielom w kwestii przedstawień teatralnych, jakie chcieli by oglądać. Zauważamy wyraźny brak tego typu spotkań między twórcami a odbiorcami teatru, szczególnie dla młodych widzów. Chcemy w ten sposób wykształcić nawyki stałego kontaktu młodych ludzi z teatrem. Z debaty powstanie raport, który rozpowszechnimy wśród poznańskich twórców teatralnych.

Po debacie zapraszamy na warsztaty:
-> dla uczniów szkoły podstawowej i rodziców „Krótka forma dramatyczna” (12.00-13.30),
-> dla uczniów szkoły gimnazjalnej i rodziców „Po co do teatru?” (14.00-15.30).
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona dlatego prosimy dokonać rezerwacji pisząc na mail stowarzyszenia.
-> dla nauczycieli „Drama w szkole”, który odbędzie się 13 listopada 2014 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Na te warsztaty również obowiązuje rejestracja: alina.janiszewska@odn.poznan.pl

Dla uczniów biorących udział w warsztatach mamy przygotowane zaproszenia na przedstawienie pt. Czy umiesz gwizdać Johanno?, które odbędzie się 15 listopada 2014 r. na Scenie Wspólnej Centrum Sztuki Dziecka, a po spektaklu zapraszamy na warsztaty teatralne.

Projekt realizowany przy wparciu Centrum Praktyk Edukacyjnych. Dzięki nagrodzie przyznanej przez CK Zamek w ramach konkursu „Współdziałanie w kulturze”.
CPE
Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego.
mkidn_01_cmyk