Uniwersytet III Wieku

W ramach projektów Akademii Myśli prezentujemy Państwu ofertę dydaktyczną kierowaną do seniorów. Zainspirowani ideą nauki przez całe życie i kształcenia ustawicznego pragniemy zaprosić najstarszych członków naszego społeczeństwa do wspólnego odkrywania pogłębiania wiedzy w wielu dziedzinach nauki, traktowanych również interdyscyplinarnie. Zwracamy się do uczestników zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, mając świadomość ich potrzeby poszerzania wiedzy i umiejętności oraz wykonywania społecznie praktycznych aktywności. Jako Akademia Myśli chcemy w ten sposób wyrazić swoje uznanie dla pracy i osiągnięć osób starszych .

Dobraliśmy ważne i interesujące treści zajęć i aby urozmaicić niniejszą inicjatywę, zakładamy realizację działań dydaktycznych zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów. Szeroki zakres przygotowanych tematów umożliwia wybór i dostosowanie elementów oferty dla potrzeb danego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chcąc pokazać szerokie spektrum i różnorodność działalności naukowej, proponujemy zajęcia z filozofii, archeologii, prawa czy socjologii ale też fizyki i kognitywistyki. W centrum naszego zainteresowania zawsze pozostaje człowiek i humanistyczne przekonanie o potrzebie rozwoju i współpracy w dążeniu do poznania. Nasze wykłady i warsztaty prowadzone są w sposób przystępny oraz zrozumiały, który jednocześnie wprowadza w świat wiedzy akademickiej.

Zapraszamy do zapoznania się z dokładną ofertą zajęć Akademii Myśli na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.