Debating Society

Untitled-2

Projekt „Towarzystwo do rozmów” (debating society) jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie młodzieży możliwością wyrażania i uzasadniania własnego zdania.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Akademia Myśli podęły próbę stworzenia miejsca do dyskusji między różnymi grupami młodzieży. Debaty Oksfordzie, które prowadzimy, dotyczą przede wszystkim kwestii moralnych oraz społecznych. Pragniemy zwrócić uwagę na problemy drugiego człowieka i otaczającego świata.
Chcemy uczyć młodzież dyskutowania na wysokim poziomie, zarówno pod względem retorycznym, jak i merytorycznym; przygotować ją do zabierania głosu w przestrzeni publicznej.

Pierwsze spotkanie odbyło się 5 czerwca 2014 więcej informacji tutaj.

Dzięki dofinansowaniu FIO Wielkopolska Wiara, przyznanym przez Centrum PISOP, możemy dalej kontynuować nasze działania. W ramach projektu „Język debaty publicznej”, 7 listopada 2014 roku odbyła się konferencja dla nauczycieli. Więcej informacji o konferencji tutaj. Następnie zaplanowaliśmy warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej, z powadzenia debat oksfordzkich oraz warsztaty „rozgrzewki językowej”. Młodzież biorąca udział w warsztatach, spotkała się na debacie publicznej 24 listopada 2014 roku.

fio_ww_logotyp_kolor (1)

logo_pisop_300dpi_cmyk