Publikacje

1. Zapraszamy do zapoznania się z raportem powstałym w ramach projektu „Otwieramy teatr w poniedziałek”. Raport jest wynikiem dyskusji diagnozującej problem jakim jest nikłe uczestnictwo młodzieży gimnazjalnej w życiu kulturalnym, a w szczególności w teatralnym.

Raport gimnazjum i teatr CPE

2. Pierwsza zwarta publikacja wydana przez Stowarzyszenie to książka dla nauczycieli Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum. Autorami są nauczyciele: Joanna Maria Chrzanowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Agata Matyjasek, Paweł Mroczkiewicz, Katarzyna Myrcik. Książkę wydało Wydawnictwo Academicon. Rok wydania to 2015.

Możliwość zakupu tutaj.

3. Nasza kolejna publikacja, to ebook, opisujący warsztaty przeprowadzone w ramach projektu Centrum Inicjatyw Lokalnych – Poznań Grunwald Północ. Projekt został zrealizowany w roku 2016.

CIL 2016