Idea

Stowarzyszenie „Akademia Myśli” to przedsięwzięcie, u którego podstaw leży przekonanie, że wiedza jest wartością, a jej zdobywanie i szerzenie stanowi jedną z najważniejszych działalności we współczesnym świecie. Bogata oferta Akademii to wynik spotkania w Stowarzyszeniu przedstawicieli wielu różnych dziedzin naukowych, których łączy wspólna pasja dzielenia się wiedzą. Jakość, w jaki przekazujemy wiedzę innym, ma dla nas bardzo duże znaczenie. Metody dydaktyczne, jak i alternatywne, są dla nas tylko punktem wyjścia do prezentacji naszej wiedzy.

Poprzez realizację projektów edukacyjnych (czyli m. in.: wykładów, warsztatów, zawodów sportowych); konferencji; czy też poprzez podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami (państwowymi oraz NGO); pragniemy urzeczywistniać postulat nauki przez całe życie. Propagując otwarcie społeczeństwa na wiedzę, swoją inicjatywę kierujemy przede wszystkim do grup, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do edukacji. Jesteśmy pewni, że dzięki aktywności edukacyjnej możemy podjąć skuteczną walkę ze zjawiskiem wykluczenia społecznego i zapobiegać jego powstawaniu.

Naszemu Stowarzyszeniu przyświeca cel tworzenia społeczeństwa multikulturowego, dla którego współdziałanie i wymiana doświadczeń pomiędzy pokoleniami oraz członkami rozmaitych grup społecznych, jest istotą i sensem działalności.

STATUT Stowarzyszenia „Akademia Myśli”