Konferencja naukowa w Poznaniu

Stowarzyszenie Akademia Myśli zostało patronem merytorycznym konferencji naukowej Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania, która odbędzie się w Poznaniu 28 i 29 marca 2014.

Planowana konferencja dotyczyć będzie współpracy pomiędzy nauczycielami a instytucjami akademickimi w tworzeniu rozwiązań dydaktycznych i metodycznych nauczania przedmiotów: filozofii, etyki oraz edukacji artystycznej. Podczas konferencji chcemy się skupić przede wszystkim na znaczeniu oraz stanie edukacji filozoficznej i etycznej w polskim szkolnictwie na wszystkich etapach kształcenia w kontekście życia społecznego i przemian globalizacyjnych oraz znaczeniem edukacji artystycznej, jej obecnym stanem, kierunkami zmian oraz rozwiązaniami systemowymi w szkolnictwie.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji o konferencji na stronie: http://fse.amu.edu.pl/

logokonfa