Archiwa tagu: książki

Książka Anny Kokocińskiej „Społeczna wartość wyższego wykształcenia”

Polecamy uwadze książkę autorstwa Anny Kokocińskiej pt. „Społeczna wartość wyższego wykształcenia” wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poniżej przedstawiamy krótkie wprowadzenie oraz fragment recenzji:

W dobie rozwoju społeczeństw opartych na wiedzy, zdobywanie dyplomów akademickich staje się udziałem coraz szerszych kręgów społecznych. Masowość kształcenia na poziomie wyższym jest zjawiskiem globalnym, obserwowalnym również w Polsce i niosącym ze sobą wiele konsekwencji społecznych, ekonomicznych czy kulturowych. Prezentowana publikacja stanowi próbę odpowiedzi na pytanie jaka jest wartość wyższego wykształcenia w świadomości zbiorowej Polaków oraz jego miejsce w systemach wartości we współczesnym społeczeństwie polskim. Jej podstawą są badania empiryczne prowadzone w latach 2012 – 2014 w ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W pracy zawarte zostały funkcjonujące w naukach społecznych koncepcje teoretyczne dotyczące zarówno wykształcenia, jak i sfery wartości oraz charakterystyka polskiego systemu szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem przemian związanych z transformacją ustrojową po 1989 r., akcesem Polski do Procesu Bolońskiego oraz nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (2011 r.).

„To jedna z tych prac, które pojawiają się w odpowiednim czasie i miejscu. Autorka wykorzystała bowiem niepowtarzalną szansę uchwycenia procesu zmian, jakie można obserwować w systemie kształcenia, zwłaszcza kształcenia wyższego. Prawdopodobnie na naszych oczach dokonuje się rewolucja systemu, który swymi korzeniami sięgał starożytności. Zerwaniu ulega będąca od czasu Sokratesa i Platona osnową kształcenia relacja mistrz-uczeń, chwieje się model uniwersytetu jako wspólnoty uczonych i uczniów, jak i humboldtowski model nowoczesnego uniwersytetu. Poszukiwanie nowego paradygmatu funkcjonowania uczelni znajduje reperkusje w sposobie postrzegania uczelni wyższych a także postrzegania wartości samego wykształcenia. Badanie tych reperkusji jest istotą recenzowanej pracy.
Ale monografia wykracza poza ramy swojego rodzaju socjologicznej fotografii wartości wyższego wykształcenia początków drugiego dziesięciolecia XXI wieku. Dzięki dużej erudycji i osadzeniu badań w szerszym kontekście, praca staje się doskonałym narzędziem diagnozy przyczyn społecznego postrzegania szkolnictwa wyższego a to już dobra podstawa do kreślenia perspektyw na przyszłość. Z tego punktu widzenia praca stanowi wartościowy element diagnozy stanu szkolnictwa w Polsce, a ponieważ podobne tendencje i poszukiwania trwają na całym świecie można zaryzykować twierdzenie, że praca swymi elementami wpisuje się w światowy dyskurs o szkolnictwie wyższym.”

Dr hab. Jacek Trębecki (UEP)

Kokocinska_Wyksztalcenie_2

Prezentacja książki dla nauczycieli

W piątek 23 października 2015 zaprezentujemy książkę dla nauczycieli do nauczania etyki „Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum”. Prezentacja poprzedzona będzie konferencją „Nauczanie etyki”, która odbędzie się w w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (Górecka 1), w ramach seminarium dla nauczycielu etyki. Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Program konferencji:
16.30 – 17.00 „Etyka a nauka”
dr Mariusz Szynkiewicz – Instytut Filozofii UAM
17.00 – 17.30 „Uczmy się myśleć! Dlaczego edukacja filozofii powinna być filozofią edukacji”
dr Anna Kokocińska – Akademia Myśli
17.30 – 17.40 prezentacja czasopisma popularyzującego filozofię Filozofuj!
dr Joanna Maria Chrzanowska – Akademia Myśli
17.40 – 18.30 prezentacja książki i wybranego scenariusza lekcji
Alina Płaziak-Janiszewska – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

lekcje-etyki-w-szkole-gimnazjum

Zapowiedź wydawnicza

Miło nam poinformować, że lada chwila dostępna będzie książka ze scenariuszami lekcji etyki dla szkoły gimnazjalnej. Jest ona efektem pracy pięciorga doświadczonych nauczycieli, synergii ich pomysłów oraz chęci propagowania etyki jako formy kształtującej myślenie młodych ludzi.

Książka dostępna będzie w Wydawnictwie Academicon, premiera we wrześniu 2015.

reklama skrypt

Książka Łukasza Henela „Podziemne miasto”

Prezentujemy kolejną książkę grozy Łukasza HenelaPodziemne miasto. Książka ukazał się w lutym 2015 roku nakładem wydawnictwa Videograf S.A. Łukasz Henel jest autorem książek „Lekcja filozofii” oraz „Wśród mędrców starożytności”. Pracuje jako nauczyciel i copywriter, ukończył również studia podyplomowe na kierunku informatyka i technologia informacyjna oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Oprócz książek pisze rónież opowiadania, artykuły, teksty reklamowe. Publikował opowiadania w magazynach literackich; „Wyspie”, „Akancie”, „Nowej Fantastyce”, „Esensji” i „Qfancie”. Fascynacja przyrodą, lasem, malowniczymi terenami województwa lubuskiego oraz niewyjaśnionymi zjawiskami zaowocowała powieściami „Szkarłatny blask”, „On” oraz najnowszą: „Podziemne miasto”.

W okolicy Międzyrzecza znajduje się owiana legendą sieć poniemieckich bunkrów. Przysłany do bazy stacjonujących w regionie wojsk radzieckich oddział NKWD próbuje zbadać ich wnętrza. Pozostawieni na straży dwaj rosyjscy wartownicy giną w dramatycznych okolicznościach, jakby rozszarpani przez nadnaturalną siłę. Odpowiedzialni za ochronę bunkrów polscy oficerowie, którzy znaleźli w jednym z korytarzy dziwny sarkofag i potężną figurę, są przeciwni dalszej penetracji tego obszaru. Tymczasem w okolicy dochodzi do dziwnych pożarów i wszystko wskazuje na to, że rosyjscy żołnierze obudzili uśpione w podziemiach zło…

henel-nowy

Książka Magdaleny Reuter „Umysł konfabulujący”

Polecamy uwadze ciekawą książkę Magdaleny Reuter, pt. „Umysł konfabulujący. Analiza kognitywistyczna” (2014) wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM w znanej serii poświęconej problematyce umysłu: UMYSŁ. Prace z Filozofii i Kognitywistyki.
Ze wstępu do pozycji: „Istotnym elementem życia jest to, że ludzie opowiadają historie o sobie samych, innych osobach i świecie, który ich otacza. W narracjach tych często pojawiają się luki w wiedzy, którą jednostka dysponuje. Bywają one uzupełniane informacjami bez pokrycia, zgadywaniem bądź konfabulacjami, czyli błędnie ugruntowanymi przekonaniami. Od wielu lat fenomen konfabulacji stanowi jedną z intrygujących zagadek badawczych. Początkowo traktowano go jako rodzaj ułomności ludzkiej i próbowano wyjaśniać poprzez odwołania do przypadków patologii neuronalnych. Obecnie jest on dość dobrze rozpoznanym zjawiskiem, które badają nie tylko patologowie, neurobiologowie, ale również psychologowie, epistemologowie i kognitywiści.”

Książka Magdaleny Reuter jest próbą filozoficznego skonceptualizowania i wyjaśnienia zjawiska konfabulacji na podstawie najnowszych wyników nauk empirycznych. W części pierwszej autorka referuje istniejące teorie konfabulacji oraz proponuje jej ulepszoną i poszerzoną definicję. Część druga stanowi charakterystykę filozoficznie ważnych rodzajów konfabulacji (pamięciowych, konfabulacji przy identyfikowaniu innych osób czy samoidentyfikacji) oraz wyjaśnia to zjawisko z perspektywy ewolucyjnej.
Autorka proponuje też własną koncepcję konfabulacji jako egzaptacji, czyli skutku ubocznego biologicznych mechanizmów adaptacyjnych, w tym przypadku mechanizmów uspójniania obrazu świata, które okazały się ewolucyjnie korzystne.
Ważną rolę w tych rozważaniach odgrywa William Hirstein, który jest zwolennikiem koncepcji epistemicznej, wedle której konfabulacje nie są efektem jedynie zaburzeń pamięci, ale także procesów zdobywania informacji.

Prof. dr hab. Renata Ziemińska

Informacja o książce ze strony Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego:
http://www.staff.amu.edu.pl/~ptk/?page_id=96

Umysl konfabulujacy okladka