Opis wykładów

Poniżej znajdują się propozycje wykładów, które przeprowadzamy dla uczniów, jak i dla seniorów. Przygotowujemy również wykłady dotyczące konkretnego zagadnienia, w prezentowanych przez nas dziedzinach.

Spotkanie z wielkimi filozofami

Myślenie filozoficzne otworzyło w historii niezwykły etap. Kultura Zachodu poszła w innym kierunku niż kultura Wschodu. Europa przyjęła racjonalny sposób myślenia, oparty na kategoriach indywidualnych i logice. Efektem czego był imponujący rozwój nauk szczegółowych, postęp techniki, eskalacja kultury i systemów społecznych. Filozofia jest nauką ogólną a przede wszystkim umiłowaniem mądrości. Jej ślady można odnaleźć we wszystkich naukach szczegółowych.
Wykład ma na celu przybliżenie sylwetek najwybitniejszych myślicieli oraz nurtów filozoficznych, a także pokazanie w jaki sposób owi myśliciele wpływali, pośrednio lub bezpośrednio, na rozwój świata i ludzkiej wiedzy.

 Pociągiem do nieba czyli podróż trasą Kolei Transandyjskiej

Postać polskiego inżyniera, który budował Kolej Transandyjską (Ferrocarril Central Andino) wydaje się być mało znana. Ernest Malinowski jest bowiem autorem arcydzieła XIX wiecznej myśli technicznej, która wciąż zachwyca inżynierów oraz turystów z całego świata. Położona w Peru linia kolejowa łączy port w Callao ze stolicą kraju Limą, oraz z bogatym w surowce mineralne regionem Cerro de Pasco aż do żyznej doliny Jauja.
Podczas wykładu przedstawiona zostanie  historia powstania trakcji oraz sylwetka jej konstruktora. Wyświetlony zostanie film, który jest cyfrowym zapisem podróży odbytej tym skarbem techniki. Ta produkcja filmowa jest częścią projektu Transandino.

Sztuka uczenia (się) – wykład z metodyki uczenia się i studiowania

Zajęcia teoretyczne, których osią jest zagadnienie studiowania i pracy umysłowej w ich uniwersalnych i indywidualnych wymiarach. Zadaniem wykładu jest przybliżenie uczestnikom w jaki sposób działają ludzkie inteligencje i zmysły w trakcie jednostkowej nauki, jakie rodzaje uczenia się prezentują różni ludzie, jak działa pamięć i co znaczy twórczo myśleć. Celem zajęć jest również wskazanie, że uczenie się jest procesem trwającym całe życie, u którego podstaw leży ciekawość świata i który w istocie może być (i jest!) dobrą zabawą. Poznanie ogólnych zasad uczenia się studiowania pomoże odkryć przyjemność i znakomite efekty nie tylko umysłowej aktywności.

Współczesna (nie)sztuka – społeczny wymiar działalności artystycznej

Wykład jest próbą zastanowienia się wraz z uczestnikami nad problematyką sztuki współczesnej i jej społecznego odbioru. Jest to propozycja refleksji nad miejscem sztuki w dzisiejszej sferze publicznej i dyskusją jaka toczy się wokół dzieł artystów tworzących w ostatnich latach. Czym jest dzisiejsza sztuka? Dlaczego twierdzimy, że jej nie rozumiemy? Co nam się w niej podoba, a co nas oburza? Czy jest nam potrzebna? Kto ma dziś prawo uważać się za artystę? Gdzie można odnaleźć wartość dzieła? Szukanie odpowiedzi na powyższe pytania na przykładzie polskich twórców i w polskim kontekście sprawia, że możemy popatrzeć szerzej na naszą kulturę i jej obecne przemiany. Przez pryzmat niekiedy uznawanej za kontrowersyjną sztuki (działalność m. in. Z. Libery, D. Nieznalskiej, J. Rajkowskiej), jednej z najdawniejszych aktywności człowieka, możemy podjąć rozważania o wielobarwnej i szalenie ciekawej współczesności.

Archeologiczna prospekcja terenowa miejsca katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku

Katastrofa samolotu Tu-154M w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku była tragicznym wydarzeniem dla polskiego społeczeństwa. W czasie zadumy i refleksji następującym po wypadku grupa archeologów wystąpiła z inicjatywą zaangażowania metod archeologicznych w badaniu miejsca katastrofy. W październiku 2010 roku zespół 12 badaczy pod kierownictwem Polskiej Akademii Nauk przeprowadził kompleksowe działania na obszarze zdarzenia noszące miano „prospekcji terenowej”. W trakcie badań skupiono się przede wszystkim na odnalezieniu pozostałych szczątków samolotu i zadokumentowaniu miejsca wypadku. Proponowany wykład jest bezpośrednią relacją uczestnika ekspedycji. Przedstawione zostaną niepublikowane dotąd materiały i wnioski wywodzące się z prac badawczych.

Komu potrzebna jest przeszłość? Wprowadzenie zagadnień z zakresu społecznego funkcjonowania archeologii

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniem dziedzictwa archeologicznego oraz jego potencjału dla rozwoju społecznego i kulturowego w Polsce i Europie. Wykład jest próbą wyjaśnienia zjawiska społecznego zainteresowania historią, a w szczególności prahistorią. Zakłada się wprowadzenie podstawowych pojęć teoretycznych określających istotę przedmiotu badań archeologicznych. Rys dziejów prahistorii, jako nauki o najdawniejszych dziejach ludzkości, zostanie skonfrontowany ze współczesnymi kierunkami rozwoju archeologii. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną przykłady adaptacji odkryć archeologicznych oraz wiedzy zbudowanej na ich podstawie w obecnych społeczeństwach.