Archiwa tagu: warsztaty

Ogólnopolska Konferencja Naukowa EDUKACJA 3.0. Myśl Twórczo – Działaj Innowacyjnie!

Komitet organizacyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Edukacja 3.0 – Myśl twórczo, działaj innowacyjnie” informuje, że z przyczyn niezależnych od Organizatora termin konferencji z dnia 23-24.05.2015 zostaje przeniesiony na 7-8 listopad 2015 roku.
Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.Jednocześnie informujemy, że komunikat o nowych terminach zgłaszania uczestnictwa wystosujemy na początku września.

Miło nam poinformować i zaprosić na konferencję Edukacja 3.0, której partnerem zostaliśmy.

3d wersja

23-24.05.2015
Wydział Zamiejscowy AHE w Trzciance

OPIS KONFERENCJI

W obliczu transformacji technologicznych, instytucjonalnych, ekonomicznych, społecznych zachodzących we współczesnym świecie, w refleksji teoretycznej pojawił się nowy model edukacji – nazwany przez Profesora Derek’a Keats’a Edukacją 3.0.

Celem konferencji jest debata nad podstawowymi pytaniami związanymi z Edukacją 3.0.: Jakie są wyróżniki Edukacji 3.0? Jaka jest rola nauczyciela i ucznia w Edukacji 3.0? Jakie są metody i narzędzia wykorzystywane w Edukacji 3.0? W którym modelu edukacyjnym funkcjonuje aktualnie polskie szkolnictwo 1.0, 2.0 czy 3.0? Jakie wyzwania i zagrożenia związane są z nowym modelem?

Obok refleksji teoretycznej nad problemami współczesnej edukacji oraz kierunkiem jej rozwoju, podstawowym założeniem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych (innowacyjne metody nauczania, e-learning, MOOC), a także wspólne poszukiwanie i proponowanie nowatorskich rozwiązań.

W programie przewidujemy sesję teoretyczną (sobota 23.05) oraz sesję praktyczną (niedziela 24.05). W ramach sesji praktycznej przeprowadzone zostaną warsztaty z 2 bloków tematycznych (warsztaty uruchomine będą w zależności od ilości zapisów):

Innowacyjny nauczyciel:
• E-podręcznik i e-book formą wzbogacania procesu nauczania i uczenia się.
• Wykorzystanie platformy elearningowej Moodle w praktyce szkolnej.
• Bezpieczeństwo szkolnej sieci IP.
• Katalog przydatnych stron internetowych i programów edukacyjnych. Media społecznościowe i blogosfera.

Kreatywny nauczyciel:
• Kształtowanie myślenia twórczego
Prowadzący warsztaty: mgr Piotr Halama, dr Joanna M. Chrzanowska

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, wśród których znajdują się następujące propozycje:

• Edukacja 3.0 – próba opisu i zdefinowania nowego paradygmatu,
• teraźniejszość, przyszłość i kierunki rozwoju edukacji,
• wyzwania i możliwości stojące przed kadrą dydaktyczną i szkołą w nowym modelu edukacyjnym
• włączanie nowoczesnych technologii do nauczania tradycyjnego,
• Innowacyjne i kreatywne metody dydaktyczne – koncepcje, rozwiązania, problemy.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania wystąpień poruszających powyższe zagadnienia, jak i do formułowania propozycji referatów dotyczących innych aspektów nowoczesnej edukacji w perspektywie krytycznej. Pragniemy podkreślić interdyscyplinarny charakter konferencji i zachęcić do udziału także osoby niezwiązane z pedagogiką jako dyscypliną akademicką. Zapraszamy zatem przedstawicieli i przedstawicielki filozofii, socjologii, antropologii, psychologii, kulturoznawstwa, sztuki, prawa, historii, politologii, filologii, medioznawstwa, a także nauk o zdrowiu, nauk ścisłych i technicznych. W szczególności zaś nasze zaproszenie kierujemy do nauczycieli, dydaktyków akademickich, aktywnych edukatorów, innowatorów, którzy chcą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem.

ZGŁOSZENIA

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (referat 15 min.) wraz z krótkimi abstraktami (max 1000 znaków ze spacjami) na adres mailowy: konferencja.trzcianka@ahe.lodz.pl do dnia 8 maja 2015.

Z przesłanych wystąpień planowane jest wydanie recenzowanej monografii. Artykuły do publikacji należy przesłać na adres konferencja.trzcianka@ahe.lodz.pl do 30 czerwca 2015.

Karta uczestnictwa oraz wytyczne edytorskie do publikacji znajdują się w załączniku oraz dostępne są na stronie internetowej konferencji: http://www.ahe.lodz.pl/trzcianka.

OPŁATY KONFERENCYJNE

Czynny udział:
250 zł – wystąpienie, druk w recenzowanej monografii, bufet kawowy oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji,
100 zł – wystąpienie, bufet kawowy oraz certyfikat uczestnictwa w konferencji,
25 zł – uczestnictwo w warsztacie , certyfikat ukończenia warsztatu,
Bierny udział:
150 zł – publikacja artykułu bez udziału w konferencji,
30 zł – opłata za udział w konferencji dla studentów Wydziału Zamiejscowego w Trzciance.

Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

Opłaty konferencyjne należy wnosić po otrzymaniu informacji o akceptacji zgłoszenia, do dnia 17 maja 2015 na konto:

AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI
ul. Sterlinga 26, 90-212 ŁÓDŹ
BZ WBK S.A. 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
Z dopiskiem: Konferencja naukowa 2015 Trzcianka + charakter udziału w konferencji

WAŻNE DATY

Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 maja 2015 r.
Informacja o akceptacji nadesłanych zgłoszeń: przesyłane na bieżąco do 11 maja 2015 r.
Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: 17 maja 2015 r.
Termin nadsyłania artykułów do publikacji: 30 czerwca 2015 r.

PLIKI DO POBRANIA

Karta zgłoszenia
Wytyczne publikacji

Dodatkowo 23 maja 2015 obędzie się Regionalny Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji w Trzciance. Więcej informacji tutaj: http://www.ahe.lodz.pl/trzcianka/PIiTwE

Zakończenie projektu „Otwieramy teatr w poniedziałek”

Projekt „Otwieramy teatr w poniedziałek” powstał w wyniku obserwacji małej liczby (a prawie, że braku) przedstawień teatralnych skierowanych do młodzieży gimnazjalnej, jak również małego jej udziału w życiu kulturalnym. Obserwację tę można rozszerzyć również na propozycje edukacyjne, których dla tej grupy wiekowej praktycznie nie ma. Grupa ta, jest trudną grupą i znalezienie dla niej odpowiedniej oferty jest zadaniem niełatwym. Dlatego też głównym celem projektu było uświadomienie uczniom (i rodzicom), że są częścią kultury poprzez przeprowadzenie warsztatów, debaty oraz udział w przedstawieniach.

Podczas projektu przeprowadziliśmy dyskusję diagnozującą (tutaj można się zapoznać z ewaluacją spotkania). Dyskusję udało się nam zorganizować z Fundacją Malta. Następnie odbyły się dwa warsztaty dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej a także ich rodziców. Ta sama grupa została zaproszona na spektakl „Czy umiesz gwizdać Johanno?” do Sceny Wspólnej, gdzie później dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztacie teatralnym.
Nauczycieli zaprosiliśmy na warsztaty dramowe oraz na spotkania metodyczne w ramach seminarium „Porozmawiaj o teatrze”. Jedno spotkanie dotyczyło spektaklu „Czy umiesz gwizdać Johanno?”, a drugie spektaklu „Czterdzieści” Polskiego Teatru Tańca. Z przeprowadzonych obserwacji i ewaluacji uważamy, że tego typu działania powinniśmy kontynuować. Projekt udało się nam zrealizować przy wsparciu Centrum Praktyk Edukacyjnych.

Zakończenie projektu „Język debaty publicznej”

W listopadzie 2014 prowadziliśmy projekt „Język debaty publicznej” dofinansowany ze środków FIO. Głównym celem projektu było wypracowanie narzędzi i zasad dyskusji publicznej, a także wprowadzenie nowej metody dydaktycznej opartej o debatę oksfordzką. Metodę dyskusji na zadany kazus można stosować podczas lekcji szkolnych na praktycznie wszystkich przedmiotach. Metoda wypracowana była z myślą o lekcjach etyki. Podczas konferencji „Język w przestrzeni publicznej” nauczyciele dowiedzieli się w jaki sposób układać kazusy oraz jak przeprowadzić debatę w czasie lekcyjnym (45 minut). Do projektu zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną, która pod okiem specjalistów ćwiczyła swoje umiejętności oratorskie, erystyczne oraz logiczne. Finałem projektu była publiczna debata oksfordzka gimnazjalistów. Projekt prowadziliśmy wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, z którym współpracujemy w ramach „Debating society (towarzystwo do rozmów)”.

Zapraszamy do „otwarcia teatru w poniedziałek”

Chcemy otworzyć teatr dla uczniów szkół podstawowych, a szczególnie gimnazjalnych, właśnie w poniedziałek 10 listopada 2014 r. Projekt ma za zadania spotkanie dwóch światów: uczniów oraz teatru w przestrzeni Fundacji Malta.

Najważniejszym wydarzeniem projektu jest debata (10.00 – 11.30), której celem jest przede wszystkim oddanie głosu dzieciom i młodzieży gimnazjalnej , rodzicom i nauczycielom w kwestii przedstawień teatralnych, jakie chcieli by oglądać. Zauważamy wyraźny brak tego typu spotkań między twórcami a odbiorcami teatru, szczególnie dla młodych widzów. Chcemy w ten sposób wykształcić nawyki stałego kontaktu młodych ludzi z teatrem. Z debaty powstanie raport, który rozpowszechnimy wśród poznańskich twórców teatralnych.

Po debacie zapraszamy na warsztaty:
-> dla uczniów szkoły podstawowej i rodziców „Krótka forma dramatyczna” (12.00-13.30),
-> dla uczniów szkoły gimnazjalnej i rodziców „Po co do teatru?” (14.00-15.30).
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona dlatego prosimy dokonać rezerwacji pisząc na mail stowarzyszenia.
-> dla nauczycieli „Drama w szkole”, który odbędzie się 13 listopada 2014 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Na te warsztaty również obowiązuje rejestracja: alina.janiszewska@odn.poznan.pl

Dla uczniów biorących udział w warsztatach mamy przygotowane zaproszenia na przedstawienie pt. Czy umiesz gwizdać Johanno?, które odbędzie się 15 listopada 2014 r. na Scenie Wspólnej Centrum Sztuki Dziecka, a po spektaklu zapraszamy na warsztaty teatralne.

Projekt realizowany przy wparciu Centrum Praktyk Edukacyjnych. Dzięki nagrodzie przyznanej przez CK Zamek w ramach konkursu „Współdziałanie w kulturze”.
CPE
Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego.
mkidn_01_cmyk

Młodzi Architekci. Poznajemy, budujemy – fotorelacja.

W dniu 10 lipca 2014 w Concordia Design w Poznaniu, odbyły się warsztaty architektoniczne dla dzieci.

Fotorelacja z warsztatów Napiszmy NASZĄ konstytucję

Celem warsztatów było spisanie praw, które są ważne dla każdego z nas. Zapytaliśmy o takie prawa ludzi, którzy byli na pl. Wolności, następnie posegregowaliśmy prawa i scaliliśmy je w jedno. Oto efekt naszej pracy:

Na placu WOLNO masz prawo do:
* miłości,
* państwa świeckiego i wolności wyznania,
* większej ilości sportu w szkole i zabawy na podwórku,
* kontroli nad własnym ciałem (np. eutanazja),
* związku partnerskiego i małżeńskiego bez względu na płeć,
* wolności słowa,
* ochrony dóbr materialnych i osobistych,
* wolności migracji,
* wolności gospodarczej,
* równouprawnienie płci i narodowości,
* pomocy dla bezrobotnych,
* godnego wynagrodzenia,
* bezpłatnej służby zdrowia,
* darmowej edukacji na każdym etapie w równej i sprawiedliwej szkole oraz uczelni,
* ochrony prawnej i fizycznej oraz zapewnienia poczucia bezpieczeństwa wszystkich ludzi bez względu na płeć, wyznanie, wykształcenie, narodowości i wiek, oraz ochrona mniejszości,
* swobodnego dostępu do dóbr kultury i cywilizacji,
* kreatywnej ekspresji w przestrzeni publicznej (np. kąpanie się w fontannie),
* racjonalnej organizacji przestrzeni miejskiej + darmowy internet,
* zwiększonej roli społeczeństwa w rządzeniu krajem,
* ułatwionego startu w dorosłe życie (np. ulgi mieszkaniowe).

Jeśli i Tobie bliskie są te prawa to podpisz się pod nimi na pl. Wolności w Poznaniu.

Warsztaty odbyły się w ramach: malta_logo_2014_300dpi - skrócona data

Projekt „Poduchy do czytania”

Projekt „Poduchy do czytania” ma na celu zaktywizowanie uczniów do częstszego przechodzenia do biblioteki szkolnej oraz do czytania książek. Bibliotek szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Poznaniu dostała białe t-shirty z Fundacji Malta, na których powstały obrazy inspirowane przeczytanymi książkami. Dzieci projektowały a następnie przeniosły na koszulki wybrane sceny z książek. Do wypłenienia poduszek użyte zostały dziurawe rajstopy, skarpetki, stare kołdry oraz skrawki materiałów, które dostarczyły dzieci oraz ich rodzice.
Poduszki służą do tego, by można było siedzieć na podłodze i czytać książki. Propozycja tak spotkała się ze sporym zainteresowaniem uczniów, którzy robili poduszki jak i tych, którzy z nich korzystali. Pomysłodawczynią całego projektu jest Joanna M. Chrzanowska.

Rozpoczęcie projektu „Debating Society”

Pierwsze spotkanie z cyklu „Debating society” odbyło się 5 czerwca br w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Podczas spotkanie przeprowadzona została debata oksfordzka dotycząca kazusu udostępnienia badań pijanego kierowcy. W debacie udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 50 z Poznania, Gimnazjum na 1 w Luboniu oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XVI z Poznania. Debacie przewodniczyła Michał Jan Kosicki.

Relacja fotograficzna z Warsztatów Architektonicznych

Projektowanie i kreatywność

Zapraszamy na WARSZTAT ARCHITEKTONICZNY – TWOJA SZKOŁA MARZEŃ w ramach IV Festiwalu Designu i Kreatywności dla Dzieci Ene Due De!

Czy chcielibyście coś zmienić w Waszej szkole? Czy wyobrażacie sobie, jakby mogła wyglądać szkoła marzeń? Na warsztatach postaramy się Was wprowadzić w świat prawdziwych architektów, których zadaniem będzie zaprojektowanie szkoły marzeń. Zapoznacie się z technikami projektowymi, a na końcu wspólnie wykonacie najprawdziwszą, przestrzenną makietę. Kto wie, może wasz projekt na tyle się spodoba, że taka szkoła faktycznie powstanie?

Warsztat odbędzie się 1 czerwca br o godz. 13.30 w Concordia Design w Poznaniu.

540x394

Warsztaty – Tworzymy konstytucję

Akademia Myśli poprowadzi warsztat TWORZYMY KONSTYTUCJĘ w ramach cyklu: Wolno Dzieciom podczas Festivalu Malta 2014.

Skąd wiadomo, że najważniejszy akt prawny w danym państwie jest prawomocny? Kto go tworzy? I dlaczego właściwie trzeba się do niego stosować? I co to właściwe znaczy prawomocny?
Konstytucję posiada praktycznie każdy demokratyczny kraj, jest ona ustawą zasadniczą obowiązującą każdego obywatela. Ten akt prawny mówi o tym, jaki jest ustroju danego państwa, jakie są w nim ośrodki władzy oraz jakie prawa dotyczą każdego mieszkańca tego kraju. Przyjdź i przekonaj się czy trudno jest napisać konstytucję. Przyjdź i umieść w konstytucji, to co uważasz za istotne. Zapraszamy na warsztaty podczas, których spróbujemy napisać własną konstytucję.

Warsztat odbędzie się 16 czerwca br o godz. 15.00 na pl. Wolność w Poznaniu.

malta

Zajęcia z Archeologii

Czy Indiana Jones był prawdziwym archeologiem? Czy archeolodzy naprawdę poszukują skarbów? Czy tylko łopata pozwala nam odkrywać ukryte pod ziemią ślady przeszłości? Na te i inne pytania starał się odpowiedzieć Marcin Michalski podczas zajęć organizowanych przez UniKids, które odbyły się 16 i 17 listopada 2013 r. w Poznaniu oraz 30 listopada br. w Lesznie.

DSC_3721