Opis warsztatów

Poniżej znajdują się propozycje warsztatów, które przeprowadzamy dla uczniów, jak i dla seniorów. Każdorazowo warsztat jest konsultowany, tak by spełnić wszystkie oczekiwania słuchaczy. Przygotowujemy również warsztaty dotyczące konkretnego zagadnienia, w prezentowanych przez nas dziedzinach.

Trening Twórczości

Słowo kreatywność pochodzi od łacińskiego słowa creatus czyli twórczy, dotyczy ono powstawania nowych koncepcji, skojarzeń czy też idei. Ważne jest też uzyskanie oryginalnych rozwiązań do istniejących już problemów. Można też powiedzieć, że myślenie kreatywne to myślenie dążące do uzyskania czegoś nowego. Kreatywność jest umiejętnością, którą można, i należy, kształcić. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom można rozwijać myślenie dywergencyjne u dzieci i młodzieży, które jest pomijane przy kształceniu ustawicznym. Warsztaty składają się z szeregu różnego rodzaju ćwiczeń, które uczniowie będę mogli powtarzać samodzielnie w domu.

Uczmy się! Ale jak? – warsztaty z metodyki uczenia się i studiowania

 Proponowany warsztat ma na celu zapoznanie uczestników zajęć ze sposobami efektywnej indywidualnej pracy umysłowej oraz określenie jednostkowego stylu uczenia się. Dodatkowymi elementami są możliwości sprawdzenia własnych preferencji sensorycznych wykorzystywanych w procesie „uczenia się przez całe życie” i wykorzystania wskazówek dla każdego stylu. Uzupełnieniem, a zarazem ciekawym sposobem poznania swojej charakterystyki, są także testy wielorakiej inteligencji. Warsztat pozwala zobaczyć w praktyce jak ogromne i różnorodne zdolności ma ludzki umysł i jak można, dzięki zastosowaniu wiedzy z zakresu metodyki uczenia się studiowania, z sukcesem poszerzać wiedzę i rozwijać własne umiejętności.

Interpretacja znalezisk archeologicznych dla każdego

Wszelkie odkrycia archeologiczne są dla badacza przeszłości początkiem niezwykle żmudnej drogi, której celem jest właściwe zinterpretowanie znaleziska. Szczególnie istotne w procesie badawczym są pojęcia wyjaśniania i rozumienia. Niezwykle ważnym problemem współczesnej archeologii jest pytanie o to czy wyniki badań są obiektywne, czy też subiektywne. W trakcie warsztatów każdy z uczestników będzie mógł wcielić się w rolę archeologa interpretującego swoje odkrycia. Zaprezentowane zostaną rozmaite rodzaje artefaktów, stanowisk i danych archeologicznych, na podstawie których przeprowadzony zostanie proces interpretacji. Dla przeprowadzenia zajęć zapewnia się przedstawienie autentycznych zabytków oraz dokumentacji archeologicznej. Konkluzją warsztatów będzie stwierdzenie czy mędrca szkiełko i oko są wystarczającymi atrybutami do pełnej interpretacji znalezisk archeologicznych.

Co tak naprawdę robi prawnik?

Warsztaty obejmują wprowadzenie do podstaw prawa i wyjaśnienie najistotniejszych elementów praktyki prawniczej. Pierwsza część zajęć prowadzona jest w formie konwersatoryjnej – uczestnicy odpowiadając na pytania poznają naturę najważniejszych pojęć z zakresu filozofii i teorii prawa, takich jak prawo, sprawiedliwość, norma prawna, czy praworządność. Dalsza część sekcji wyjaśnia jak tworzone i porządkowane jest prawo (od konstytucji do rozporządzeń), jaka jest hierarchia aktów prawnych, i jak wygląda ich egzekucja. Drugi panel zajęć rozpoczyna się prezentacją krótkiego materiału audio-wizualnego opisującego strukturę sądu i przebieg dwóch typów rozpraw sądowych. Po obejrzeniu filmu, uczniowie dyskutują na temat społecznej roli sądu oraz relacji prawa i sprawiedliwości. Ostatnia część zajęć przebiegać będzie w formie case study polegającego na symulacji rozprawy sądowej. Moderator dzieli uczestników na dwie grupy dyskusyjne, które argumentować będą na rzecz dwóch opozycyjnych stanowisk. Wykorzystując własne doświadczenie, intuicję oraz zdobyte podczas kursu informacje, uczestnik będzie w stanie poczuć się jak adwokat broniący klienta lub oskarżający go prokurator. Panel case study zakłada przebieg dwóch rozpraw – jednej z powództwa cywilnego, a drugiej z karnego. Warsztaty kończą się krótkim podsumowaniem i ugruntowaniem zdobytej przez uczniów wiedzy i umiejętności.

Co robię kiedy myślę?

Podczas zajęć spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę robimy, kiedy myślimy.Skąd mamy wiedzieć, że myślimy? Przecież nie czuję myślenia tak, jak czuję głód albo zimnywiatr czy radość. Wspólnie zastanowimy się czym jest myślenie, jakie są jego rodzaje, jakie mogą być jego efekty oraz czy myślenie jest nam w ogóle potrzebne. Przyjrzymy się też funkcjonowaniu mózgu, porozmawiamy za co odpowiedzialne są poszczególne półkule mózgowe oraz wykonamy kilka ćwiczeń synchronizujących nasze półkule. Zadamy też bardzo ważne pytanie: czy mogę myśleć o myśleniu? Dowiem się, że myślenie ma ogromną przeszłość. Zapoznamy się też z „zawodowym myślicielom” i zastanowimy się co oni tak naprawdę robią.

Krótki kurs savoir-vivre

Jak powinno się nakryć do stołu? Jeśli mamy dwa widelce, to który z nich wybrać? Kogo pierwszego sobie przedstawiamy? Jak powinniśmy odbierać nieznany numer telefonu? A jak pisać maila do np. nauczyciela? Czy zawsze trzeba się do starszych zwracać z grzecznością? Dlaczego powinniśmy się odpowiednio ubierać? Podczas warsztatów spróbujemy odpowiedzieć na te pytania. Zastanowimy się czy dobre wychowanie zawsze jest w cenie, i dlaczego? Zapoznamy się z podstawowymi zasadami savoir vivre przy stole; ubioru; autoprezentacji; prowadzenia rozmów telefonicznych; witania się i przestawiania sobie wzajemnie osób. Podczas zajęć chcemy pokazać dzieciom i młodzieży, że kindersztuba i bon ton nie odeszły do lamus, wręcz przeciwnie zasady savoir-vivre’u dotyczą większości naszych relacji ze społeczeństwem. Chcąc poprawić sobie relacje rodzinne czy publiczne warto poznać kilka zasada dobrego wychowania.

Jak powstają iluzje wzrokowe i dlaczego im ulegamy?

Czy wszystko jest takie, jakim nam się wydaje? Czy każdą rzecz widzimy w ten sam sposób? Iluzje wizualne polegają na spostrzeganiu obiektów innymi, niż są w rzeczywistości. Błędy w postrzeganiu różnych obiektów wynikają z błędnego interpretowania je przez nasze oczy oraz mózg. Są one wynikiem oddziaływania na nasz wzrok określonych zestawień kształtów, linii, kolorów, jaskrawości oraz ruchu. Na warsztatach dowiemy się, jak działa układ wzrokowy oraz jak nasz mózg interpretuje obrazy które widzimy. Odpowiemy na pytanie jak powstają iluzje wzrokowe, jakie są ich rodzaje oraz co mówią nam o działaniu naszego wzroku. Przeprowadzimy na sobie kilka eksperymentów, oglądając rozmaite iluzje wzrokowe takie jak: zniekształcenia (Iluzja Ponzo i iluzja Ebbinghausa), niejednoznaczności (sześcian Neckera, iluzja kaczko-zająca), fikcje (trójkąt Kanizsy), paradoksy (figury niemożliwe takie, jak trójkąt Penrose’a). Pokażemy sobie jak działają różne rodzaje iluzji i nauczymy się je kategoryzować korzystając ze specjalnych kart z iluzjami. Dowiemy się jak malarze różnych epok stosowali iluzje w sztuce i gdzie iluzje funkcjonują obecnie w kulturze masowej. Powiemy także o tym, jak tworzony jest obraz w kinach 3D i dlaczego widzimy trójwymiarowo za pomocą specjalnych okularów. Będziemy przeprowadzać eksperymenty odkrywające zasadę działania stereogramów oraz anaglifów. Na koniec narysujemy ulubioną iluzję wzrokową na papierze lub zaprojektujemy ją korzystając z bloku technicznego.

Jak działa pamięć?

Na warsztatach dzieci dowiedzą się czym jest pamięć i jakie są jej rodzaje, czym różni się pamięć zdarzeń z naszego życia od pamięci faktów takich, jak to na jakim kontynencie leży Argentyna, kto był pierwszym królem Polski czy też na czym polega twierdzenie Pitagorasa. Dzieci spróbują odpowiedzieć na pytanie czy zawsze jesteśmy świadomi tego, co pamiętamy oraz na czym polega pamięć umiejętności takich jak jazda na rowerze, gra na pianinie czy też gra w tenisa. Spróbujemy też wspólnie zastanowić się nad tym dlaczego lepiej pamiętamy rzeczy które miały dla nas znaczenie oraz te które przyswajamy przez na interaktywnych lekcjach, a dlaczego z nudnej lekcji nic nie pamiętamy. Dzieci dowiedzą się też, jakie obszary mózgu odpowiadają za sprawne zapamiętywanie. Przeprowadzimy także eksperymenty pokazujące dlaczego czasem nasza pamięć nas zwodzi i mamy fałszywe poczucie znajomości jakiejś informacji oraz na czym polegają zniekształcenia pamięci takie jak fałszywe wspomnienia. Spróbujemy także nauczyć się kilku mnemotechnik wspomagających naszą pamięć oraz dowiemy się jak dbać o sprawność naszego mózgu.

„Po tatrzańskich szlakach” – świadoma turystyka górska

Punktem wyjściowym zajęć jest rozmowa z uczestnikami i turystyce górskiej i Tatrach oraz ewentualnych własnych doświadczeniach. Podczas warsztatów uczestnicy zaznajamiają się z najistotniejszymi kwestiami umożliwiającymi świadome, bezpieczne a jednocześnie emocjonujące i pełne przeżyć doświadczanie turystyki w jednych z najpiękniejszych polskich regionów górskich. Poznają zasady poruszania się po terenie unikalnym ze względu na przyrodę i ukształtowanie, reguły przebywania w parku narodowym oraz zwyczaje panujące na górskich szlakach i tworzące niespotykaną kulturę turystyczną. Jak chodzić odpowiedzialnie i z przyjemnością? Czego unikać i jak sobie radzić z trudnościami? Poradnik tatrzańskiego turysty – przygotowanie, aktywność, ekwipunek. W ramach zajęć pokazy podstawowego sprzętu oraz ćwiczenia i zabawy dla grupy (stworzenie obrazu turysty – warsztat plastyczny).

„Francja i Paryż” – warsztat z języka, kultury i historii

Uczestnicy warsztatów poznają specyficzne cechy kultury francuskiej, wyróżniające Francję na tle innych krajów. Przewodnikami w tej podróży po epokach i miejscach będą Francuzi i Francuzki, którzy odegrali kluczową rolę we francuskiej polityce, literaturze, malarstwie, modzie, piosence, sporcie oraz w rozwoju myśli technicznej i naukowej. W pierwszej części spotkania dzięki interakcji z prowadzącym dowiemy się, jak zmieniało się społeczeństwo we Francji od czasu Celtów po współczesność. Poznamy najważniejsze miasta i regiony kraju, specjały kuchni francuskiej oraz podstawowe zwroty języka Moliera. W drugiej części spotkania przeniesiemy się do Paryża, gdzie różnym placom, muzeom, katedrze, uniwersytetom, instytucjom, teatrom, Wieży Eiffla, Sekwanie czy miejscom takim jak Montmartre przyporządkujemy omawiane wcześniej wydarzenia oraz aspekty kultury francuskiej. Dzięki temu ćwiczeniu będziemy potrafili odnaleźć w topografii Paryża interesujące miejsca, powiązać je z przeszłością i rozwojem kultury Francji oraz ze znanymi Francuzami i Francuzkami, którzy w miejscach tych przebywali.