Archiwa tagu: edukacja

Konferencja „Mówię, więc jestem…” – czyli jak dyskutować z młodzieżą?

Zapraszamy na konferencję dla nauczycieli „Mówię, więc jestem…” – czyli jak dyskutować z młodzieżą?, która odbędzie się 20 marca 2015 w ramach Targów Edukacyjnych w Poznaniu (MTP). Chcemy zapoznać nauczycieli z metodą kazusityczną, którą promujemy już od jakiegoś czasu. Przedstawić inne narzędzia metodyczne do prowadzenia debat i dyskusji z uczniami oraz to, co wg nas najważniejsze pokazać w jaki sposób można uczyć krytycznego myślenia. Udział w konferencji jest bezpłatny jednak trzeba się wcześniej zarejestrować ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Rejestracja należy dokonać tutaj:
https://odn.poznan.pl/produkt,pl,xix-targi-edukacyjne,947505.html.

Program konferencji:
15.30 – 16.10 dr Victoria Kamasa – językoznawczyni i socjolożka, adiuntka w Zakładzie Logiki Stosowanej Insytutu Językoznawstwa UAM, zajmuje się krytyczną analizą języka i bada język religijny.
„Mocne słowa: jak przy pomocy słów kreować rzeczywistość i jak to badać?”.
16.10 – 17.10 dr Joanna Maria Chrzanowska – filozofka i edukatorka, nauczycielka etyki i filozofii, trenerka Odysei Umysłu, prowadzi stowarzyszenia popularyzujące naukę – Akademia Myśli i Marta Huk – prawniczka, doktorantka w Instytucie Filozofii UAM
„Metoda kazuistyczna, czyli o dyskusji moralnej na lekcji”.
17.10 – 17.45 dr Wojciech Laskowski – komunikolog i językoznawca; studia doktoranckie poświęcił ripostom w dialogach; właściciel firmy doradczo-szkoleniowej EKSPLORATOR, a także popularyzator synergologii.
„Dialog Motywujący w relacji nauczyciel-uczeń”.

Zakończenie projektu „Otwieramy teatr w poniedziałek”

Projekt „Otwieramy teatr w poniedziałek” powstał w wyniku obserwacji małej liczby (a prawie, że braku) przedstawień teatralnych skierowanych do młodzieży gimnazjalnej, jak również małego jej udziału w życiu kulturalnym. Obserwację tę można rozszerzyć również na propozycje edukacyjne, których dla tej grupy wiekowej praktycznie nie ma. Grupa ta, jest trudną grupą i znalezienie dla niej odpowiedniej oferty jest zadaniem niełatwym. Dlatego też głównym celem projektu było uświadomienie uczniom (i rodzicom), że są częścią kultury poprzez przeprowadzenie warsztatów, debaty oraz udział w przedstawieniach.

Podczas projektu przeprowadziliśmy dyskusję diagnozującą (tutaj można się zapoznać z ewaluacją spotkania). Dyskusję udało się nam zorganizować z Fundacją Malta. Następnie odbyły się dwa warsztaty dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej a także ich rodziców. Ta sama grupa została zaproszona na spektakl „Czy umiesz gwizdać Johanno?” do Sceny Wspólnej, gdzie później dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztacie teatralnym.
Nauczycieli zaprosiliśmy na warsztaty dramowe oraz na spotkania metodyczne w ramach seminarium „Porozmawiaj o teatrze”. Jedno spotkanie dotyczyło spektaklu „Czy umiesz gwizdać Johanno?”, a drugie spektaklu „Czterdzieści” Polskiego Teatru Tańca. Z przeprowadzonych obserwacji i ewaluacji uważamy, że tego typu działania powinniśmy kontynuować. Projekt udało się nam zrealizować przy wsparciu Centrum Praktyk Edukacyjnych.

Zakończenie projektu „Język debaty publicznej”

W listopadzie 2014 prowadziliśmy projekt „Język debaty publicznej” dofinansowany ze środków FIO. Głównym celem projektu było wypracowanie narzędzi i zasad dyskusji publicznej, a także wprowadzenie nowej metody dydaktycznej opartej o debatę oksfordzką. Metodę dyskusji na zadany kazus można stosować podczas lekcji szkolnych na praktycznie wszystkich przedmiotach. Metoda wypracowana była z myślą o lekcjach etyki. Podczas konferencji „Język w przestrzeni publicznej” nauczyciele dowiedzieli się w jaki sposób układać kazusy oraz jak przeprowadzić debatę w czasie lekcyjnym (45 minut). Do projektu zaprosiliśmy młodzież gimnazjalną, która pod okiem specjalistów ćwiczyła swoje umiejętności oratorskie, erystyczne oraz logiczne. Finałem projektu była publiczna debata oksfordzka gimnazjalistów. Projekt prowadziliśmy wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, z którym współpracujemy w ramach „Debating society (towarzystwo do rozmów)”.

Zapraszamy do „otwarcia teatru w poniedziałek”

Chcemy otworzyć teatr dla uczniów szkół podstawowych, a szczególnie gimnazjalnych, właśnie w poniedziałek 10 listopada 2014 r. Projekt ma za zadania spotkanie dwóch światów: uczniów oraz teatru w przestrzeni Fundacji Malta.

Najważniejszym wydarzeniem projektu jest debata (10.00 – 11.30), której celem jest przede wszystkim oddanie głosu dzieciom i młodzieży gimnazjalnej , rodzicom i nauczycielom w kwestii przedstawień teatralnych, jakie chcieli by oglądać. Zauważamy wyraźny brak tego typu spotkań między twórcami a odbiorcami teatru, szczególnie dla młodych widzów. Chcemy w ten sposób wykształcić nawyki stałego kontaktu młodych ludzi z teatrem. Z debaty powstanie raport, który rozpowszechnimy wśród poznańskich twórców teatralnych.

Po debacie zapraszamy na warsztaty:
-> dla uczniów szkoły podstawowej i rodziców „Krótka forma dramatyczna” (12.00-13.30),
-> dla uczniów szkoły gimnazjalnej i rodziców „Po co do teatru?” (14.00-15.30).
UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona dlatego prosimy dokonać rezerwacji pisząc na mail stowarzyszenia.
-> dla nauczycieli „Drama w szkole”, który odbędzie się 13 listopada 2014 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Na te warsztaty również obowiązuje rejestracja: alina.janiszewska@odn.poznan.pl

Dla uczniów biorących udział w warsztatach mamy przygotowane zaproszenia na przedstawienie pt. Czy umiesz gwizdać Johanno?, które odbędzie się 15 listopada 2014 r. na Scenie Wspólnej Centrum Sztuki Dziecka, a po spektaklu zapraszamy na warsztaty teatralne.

Projekt realizowany przy wparciu Centrum Praktyk Edukacyjnych. Dzięki nagrodzie przyznanej przez CK Zamek w ramach konkursu „Współdziałanie w kulturze”.
CPE
Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego.
mkidn_01_cmyk

Zaproszenie na konferencję „Język debaty publicznej”

Serdecznie zapraszamy na konferencję nauczycieli szkół gimnazjalnych, którzy zainteresowani są retoryką oraz debatami publicznymi, 7 listopada 2014 r. do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Konferencja odbywa się w ramach projektu „Towarzystwo do rozmów (debating society)”, którego celem jest nabycie umiejętności wysławiania się na forum, w przestrzeni publicznej. Chcemy też zwrócić uwagę na język w przestrzeni publicznej oraz rozwijać moralność uczniów i nauczycieli. Zapisy tutaj.

Harmonogram konferencji:

16.00 – 16.05 – Powitanie uczestników przez organizatorów – dr Joanna Maria Chrzanowska, Alina Płaziak-Janiszewska.
16.05 – 16.50 – ABC sztuki polemiki – dr Wojciech Laskowski, komunikolog i językoznawca; studia doktoranckie poświęcił ripostom w dialogach; właściciel firmy doradczo-szkoleniowej EKSPLORATOR, a także popularyzator synergologii.
16.50 – 17.35 – O metodzie konstruowania kazusów na lekcje w szkole – Marta Huk, prawniczka, doktorantka w Instytucie Filozofii UAM.
17.35 – 17.55 – Przerwa.
17.55 – 18.40 – Debata oksfordzka jako narzędzie dydaktyczne pomocne w pracy z gimnazjalistami – Łukasz Piskorz, konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, prowadzi warsztaty z retoryki, erystyki, wystąpień publicznych, debat oksfordzkich; współorganizator Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, Turnieju Debatanckiego Zrozumieć Historię, Kościańskiej Ligi Debat oraz Poznańskiej Ligi Debat; opiekun Klubu Debat Oksfordzkich w Pobiedziskach.
18.40 – 19.25 – Symulacja debaty oksfordzkiej – prowadzi Marcin Michalski, archeolog, aktywny uczestnik życia publicznego, Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży, w latach 2009 – 2012 Przewodniczący Sejmiku Doktorantów UAM w Poznaniu.
19.25 – 19.30 Podsumowanie konferencji.

Konferencja realizowana w ramach projektu FIO Wielkopolska Wiara, prowadzonego przez Centrum PISOP.
fio_ww_logotyp_kolor (1)

logo_pisop_300dpi_cmyk

Relacja z zawodów XDU#9

W sobotę 4 października 2014, w Lasku Marcelińskim, odbyły się po raz siódmy zawody duathlonowe XDU#9. Wystartowało 38 zawodników i zawodniczek, do pokonania mieli trasę: 4 km biegu, 18 km jazdy rowerem i 2 km biegu. Najlepszym zawodnikiem na tym dystansie okazał się Mateusz Lewandowski z czasem 1:09:39, pierwszą zawodniczką na mecie była Anna Kozłowska z czasem 1:29:30.
Kolejne zawody XDU odbędą się wiosną 2015 również w Lasku Marcelińskim, na które serdecznie zapraszamy wraz ze współorganizatorem Stowarzyszeniem XDU.

Nauczanie religii i etyki w szkołach – briefing prasowy

W obliczu narastających wątpliwości i nieporozumień wokół wyboru religii lub/ i etyki jako przedmiotu obowiązkowego widzimy potrzebę zabrania głosu w tej sprawie. Stowarzyszenie „Akademia Myśli” zajmuje się promocją wiedzy akademickiej. Trzonem naszego zespołu są przede wszystkim filozofowie i etycy z doświadczeniem zarówno akademickim, jak i w pracy z dziećmi i młodzieżą. Edukacja i życie szkolne to podstawowe elementy socjalizacji. Jeśli chcemy by nasze dzieci prawidłowo się rozwijały musimy dać im pewną dozę komfortu. Dziś, niestety, atmosfera konfliktów ideologicznych nie sprzyja rozwojowi.

Chcemy przypomnieć wszystkim dyrekcjom, że to na nich spoczywa obowiązek zapytania rodziców o to na jakie zajęcia chcą, bądź nie, posłać swoje dzieci. Podobny obowiązek leży na dyrekcji w stosunku do pełnoletnich uczniów, którzy sami mogą takiego wyboru dokonać. Obecnie możliwe są 4 warianty, które rodzic lub pełnoletni uczeń mogą wybrać:
1. Wybór religii i rezygnacja z nauki etyki.
2. Wybór etyki i rezygnacja z nauki religii.
3. Wybór etyki i religii jako dwóch przedmiotów obowiązkowych.
4. Rezygnacja z nauki obu przedmiotów.

Bardzo ważna jest tutaj transparentność, brak wartościowania i prób tworzenia antagonizmów. Lekcje religii i etyki mogą być prowadzone jednocześnie. Przedmioty te nie wykluczają się wzajemnie. Zatem spór na linii etyka czy religia jest niczym nieuzasadniony.

Postulaty w hasłach:

• Dbałość dyrektorów szkół o poinformowanie rodziców i uczniów na temat możliwości wyboru przedmiotów lub rezygnacji z nich.
• Zobligowanie dyrektorów, grona pedagogicznego i rad rodziców do łagodzenia sporów i tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole, szczególnie wokół wspomnianych przedmiotów.
• Dbałość o poziom nauczania etyki w szkołach – tylko dobrze wykształcona kadra przeprowadzi profesjonalne zajęcia.

Akty prawne:

Uczeń ma możliwość wyboru. Na wybór obu przedmiotów zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 1993 r. U 12/92 oraz w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. sygn. akt U 10/07.

Cele, treści nauczania, zalecane warunki i sposób realizacji zajęć z etyki na wszystkich etapach edukacyjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).

Wymagania, jakie powinien spełniać program nauczania etyki, wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012, poz. 752).

Zgodnie z art. 22a ust.2 i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania etyki. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program i wpisuje go do szkolnego zestawu programów nauczania.

Więcej informacji na stronie:

http://www.men.gov.pl/index.php/1181-informacja-w-sprawie-zasad-organizowania-nauki-religii-i-etyki-w-roku-szkolnym-2014-2015